หนังสือ คุณธรรมธุรกิจ

คลิกเพื่อดูเนื้อหา

แบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวโหลดทั้งหมด

แบบเป็นตอน
หน้าปก "คุณธรรมธุรกิจ"
คำนำ
สารบัญ
ภาค 1 ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีคุณธรรม
 1. ธุรกิจต้องมีคุณธรรม
 2. CSR คือหน้าที่ใช่อาสา
 3. รณรงค์ธรรมาภิบาล
 4. ห้ามละเมิดกฏหมาย
 5. ทำดี มีมงคล ไม่สนฮวงจุ้ย
ภาค 2 คุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ถ้าฟุ้งเฟ้อ จะจบไม่สวย
 2. ธุรกิจไม่รู้จักคำว่า "พอเพียง"?
ภาค 3 คุณธรรมกับนักวิชาชีพ
 1. วิชาชีพเข้มแข็ง สังคมเข็มแข็ง
 2. ต้องมีประชาธิปไตย
ภาค 4 ยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
 1. ต้องเคารพมติผู้บริโภค
 2. ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง
 3. ตั้งสมาคมของผู้ซื้อบ้าน
ภาค 5 คุณธรรมกับการบริหารรัฐกิจ
 1. ยิ่งจน ยิ่งโกง
 2. ปลุกสำนึกรับใช้ประชาชน
ภาค 6 คนจนกับคุณธรรม
 1. ป่าเขาเป็นของชาวเขา?
 2. แฟลตดินแดงเป็นของใคร
 3. บ่อนอก, รักท้องถิ่นอย่างไร

ภาค 7 คุณธรรมกับศาสนา
 1. ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์
 2. ฟังท่านภิกษุณีเท็นซิน พัลโม

เกี่ยวกับผู้เขียน

กลับหน้าแรก