แสดงผล รายการ/หน้า
Web Siteรายละเอียด
CALL NO. Convention & Event
ชื่อเรื่อง เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประชุมและการจัดนิทรรศการ
สถาบันที่ทำรายการ DTC Library
Electronic Link สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
Green Meeting Thailand
IMPACT Exhibition Management
Queen Sirikit National Convention Center
All World Exhibittions
Micenet AUSTRALIA Magazine


MARC