แสดงผล รายการ/หน้า
Web Siteรายละเอียด
CALL NO. Hotels
ชื่อเรื่อง เว็บไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการจัดการโรงแรม
สถาบันที่ทำรายการ DTC Library
Electronic Link สมาคมโรงแรมไทย (Thailand Hotels Association).
Dusit International
Thailand Hotels and Resorts Online
Asia Pacific Hotels
Hotels in Europe
Hospitality Industry.com
Holtel Marketing.com
Hospitality Trends
Hospitality NET.
Hotel Online
Food & Hotel Thailand
Wine & Spirits Asia


MARC